Madde NoMaddelerMeclis Kararları
1
İlçemiz sınırları İçerisinde Bulunan 1301 Ada, 5 ve 13 No’lu Parsellerde Uygulama İmar Plan Değişikliği Yapılması
2
İlçemiz sınırları İçerisinde Bulunan 2093 Ada, 1 No’lu Parselde Uygulama İmar Plan Değişikliği Yapılması
3
İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Çayırova Mahallesi İsminin Değiştirilmesi
4
Çayırova Belediyesi Sözleşmeli Pesonel Disiplin Yönergesinin Görüşülmesi
5
Çayırova Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Görüşülmesi
6
Belediyemizde 2020 Yılında Çalıştırılması Düşünülen Sözleşmeli Personellerin Aylık Ücretinin Belirlenmesi
7
Belediyemiz Zabıta Personelinin Maktu Mesai Ücretinin Görüşülmesi
8
Belediye Meclisi Tarafından, Çayırova Emniyet Asayiş ve Trafik Hizmetlerini Destekleme ve Yardımlaşma Derneğine Yer Tahsisi İçin Alınan 01.11.2018 Tarih ve 2018/55 Sayılı Meclis Kararının İptal Edilerek, Cumhuriyet Mahallesi, 394 Ada İçerisinde Yer Alan 3.199,83 m² Miktarlı Park Alanının Tahsis Edilmesi
9
Mezar Yeri Tahsis İşlemlerinde Uygulanacak Esasların Belirlenmesi ve Mezar Yeri Ücret Tarifesinde Revize Yapılması
10
Belediyemiz İle Ahmet BEYARSLAN Arasında Gebze 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Görülmekte Olan 2014/712 E. Dosya Numaralı Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Dava İle İlgili Uzlaşma Talebinin Görüşülmesi
11
Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde Revize Yapılması
12
Denetim Komisyonu’na Üye Seçimi Yapılması
12