Madde NoMaddelerMeclis Kararları
1
Çayırova Belediyesi Stajyer Öğrenci Yönergesinin Görüşülmesi
2
Kocaeli 3. Kadın Konukevi’nin Kira Bedellerinin Bir Kısmının Belediyemizce Ödenebilmesi Konusunda Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
3
İlçemiz Şekerpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, G22B18B ve G22B19A Nazım İmar Paftalarında Yer Alan 418 Ada, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 No’lu Parsellerde İmar Plan Değişikliği Yapılması